Jan Van Esbroeck

Op 30 september 1968 zag Jan Van Esbroeck het levenslicht.

Hij is in Mechelen geboren in een Vlaams nest en bracht zijn jeugd door in het gehucht Battel waar zijn ouders nog altijd wonen. Al van in zijn jeugd  is Jan erg begaan met de mensen, altijd
geëngageerd en actief in één of andere beweging of sportclub. Dankzij die interesses  kwam hij al heel snel in aanraking met de Vlaamse beweging en de politiek. Als piepjong Vlaams beweger sloot hij zich net als zijn broers aan bij de Mechelse Volksunie jongeren (vujo Mechelen ).

Na zijn studies vond Jan al snel werk in de Antwerpse haven en koos in 1990 in Kalmthout als zijn woonplaats, dicht bij het werk én de mogelijk om te wonen in een landelijke omgeving. Hij woont er vandaag nog altijd samen met zijn dochters.

Het verhaal en het engagement ten opzichte van de Volksunie stopt onmiddellijk bij de komst van Bert Anciaux aan de top van de V.U. en hij stuurde hij zijn partijkaart binnen.  De politieke ambitie van Jan wordt zeker niet in de koelkast gestopt en erg opgetogen was hij dan ook toen Geert Bourgeois de N-VA opstartte.

Jan sloot zich aan en werkte mee aan de uitbouw van de partij. Dit onder meer door het oprichten van de N-VA in Kalmthout op 11 juli 2005. Met zijn inzet in de arrondissementele werking hielp Jan mee aan de start van verschillende nieuwe afdelingen in de noordrand van Antwerpen. De uitbouw en de groei van de N-VA was een feit. In 2010 werd Jan zelf gevraagd om op de Kamerlijst van de N-VA te kandideren op de een strijdplaats en werd verkozen in de Kamer. Na die verkiezingen van 2010 zette Jan zijn 20 jarige carrière als maritiem inspecteur opzij om zich voor de volle 100% te kunnen inzetten voor de mensen via zijn politieke werk in de kamer.

In 2012 werd Jan dan als lijstduwer verkozen in de Kalmthoutse gemeenteraad. Hij leidt het team van gemeenteraadsleden doorheen de beslissingen als fractieleider en durft scherp en kritisch uit de hoek te komen tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Het is dan ook de taak van de oppositie om te zorgen dat alle genomen beslissingen in het belang zijn van de Kalmthoutenaars.

Tijdens de verkiezingen van 25 mei 2014 werd Jan verkozen tot Vlaams Parlementslid, tevens legde hij op dinsdag 29 juli 2014 de eed af als deelstaatsenator.

Tijdens de legislatuur 2014-2019 zetelt hij als effectieve en 2de ondervoorzitter in de commissie voor buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, internationale samenwerking, onroerend erfgoed en toerisme. Tevens is hij ook effectief lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse rand landbouw, visserij en plattelandsbeleid. Als plaatsvervanger is hij lid van de commissie voor landbouw, visserij en plattelandsbeleid en de commissie voor mobiliteit en openbare werken.

Medewerkers

Dirk Piette

Persoonlijk medewerker