Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Onroerend Erfgoed en Toerisme. Ik ben vast lid van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Brussel en de Vlaamse Rand leg ik me voornamelijk toe op het behoud van onze Vlaamse identiteit en taal.  Binnen de commissie Buitenland gaat mijn aandacht naar de internationale handel en naar de wapenhandel.

Hiernaast heb ik bijzondere belangstelling voor horeca en voor de lokale politiek. Ik ben gemeenteraadslid in Kalmthout..

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Voor meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11000&LANG=nl

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Voor gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer, klik hier: http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-mondelinge-vragen , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-schriftelijke-... , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-wetsvoorstellen .

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina, http://www.jan-vanesbroeck.be/stel-je-vraag

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in het Rifgebied

van Karl Vanlouwe, Jan Van Esbroeck, Vera Jans, Ward Kennes, Herman De Croo en Marc Hendrickx
1614 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël

van Karl Vanlouwe, Jan Van Esbroeck, Sabine de Bethune, Ward Kennes, Herman De Croo en Karim Van Overmeire
1595 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een volwaardige Vlaamse sociale bescherming in Brussel

van Jan Van Esbroeck, Lieve Maes, Bart Nevens, Karl Vanlouwe, Willy Segers en Peter Persyn
1597 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 5 - woensdag 17 oktober 2018 15.27u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 35 - woensdag 23 mei 2018 14.05u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed - dinsdag 27 maart 2018 17.02u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 2017

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Tine Soens en Joris Poschet
53 (2017-2018) nr. 3

Verslag over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 2017

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Tine Soens en Joris Poschet
53 (2017-2018) nr. 3

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Wouter Vanbesien en Karim Van Overmeire
1714 (2018-2019) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2