Kamer 2010 - 2014 Wetsvoorstellen

1.  53K3024

24/09/2013

Titel : Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken.

Auteur(s) : Van Esbroeck | Galant | Somers |
 

2. 53K2766

24/04/2013

Titel : Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wat betreft de toelichting en evaluatie van het beleid van ministers en staatssecretarissen.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

3.53K2601

10/01/2013

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot 
instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

4. 53K2545

06/12/2012

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 
betreffende de openbaarheid van bestuur wat de openbaarheid en neutraliteit van bestuur betreft.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

5. 53K2462

24/10/2012

Titel : Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

6. 53K2408

20/08/2012

Titel : Voorstel van resolutie met betrekking tot een daadkrachtig 
horecabeleid.
Auteur(s) : Van Esbroeck | Demir | Uyttersprot | Wouters | Sminate | Dumery |
 

7.  53K2383

17/07/2012

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus  wat de eedaflegging van de politiesecretaris betreft.
Auteur(s) : Degroote | Bracke | Van Esbroeck | Weyts |
 

8.  53K2257

13/06/2012

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische 
Nationaliteit wat de vervallenverklaring van de nationaliteit betreft.
Auteur(s) : Francken | Smeyers | Dumery | Van Esbroeck | Weyts |
 

9. 53K2169

24/04/2012

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strijd 
tegen het terrorisme betreft.
Auteur(s) : De Wit | Smeyers | Van Vaerenbergh | Degroote | Van Esbroeck |
 

10.53K2091

29/02/2012

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten op de Raad van State wat de evaluatie van ontwerpen of  voorstellen tot herziening van de Grondwet betreft.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

11.53K1923

30/11/2011

Titel : Wetsvoorstel houdende regeling van het taalgebruik voor sommige 
handelingen van het openbaar gezag.
Auteur(s) : Weyts | Bracke | Degroote | Van Esbroeck |
 

12.53K1767

30/09/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke 
rechtspersonen betreft.
Auteur(s) : Degroote | Bracke | De Wit | Smeyers | Van Esbroeck | Van 
Vaerenbergh | Weyts |
 

13.53K1651

01/07/2011

Titel : Hoorzitting over het Jaarverslag 2010 Migratie van het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
Auteur(s) : Van Esbroeck | Madrane |
 

14.53K1546

06/06/2011

Titel : Voorstel van resolutie over de totstandbrenging van een klimaat 
van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van  Taiwan in bepaalde internationale organisaties.
Auteur(s) : De Permentier | Brotcorne | Detiège | Dewael | Kindermans | Moriau | Van Esbroeck | Destrebecq | Dallemagne | Deseyn |
Kamer FR : AANGENOMEN KAMER
Datum : Stemming Kamer : 16/02/2012
 

15.53K1488

20/05/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de 
gemeentelijke administratieve sancties wat de bevoegde ambtenaren en de leeftijdsdrempel betreft.
Auteur(s) : Degroote | Weyts | Bracke | Van Esbroeck |
 

16.53K1439

06/05/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de indexatie van de forfaitaire kostenaftrek voor  het woon-werkverkeer betreft.
Auteur(s) : Jambon | Van Esbroeck | Wouters |
 

17.53K1382

07/04/2011

Titel : Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke 
familie betreft.
Auteur(s) : Francken | Jambon | Van Esbroeck | Luykx | Van Vaerenbergh | 
Dumery | Vandeput | Maertens | Weyts | Sminate |
 

18.53K1372

06/04/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europese Parlement teneinde de opkomstplicht  af te schaffen.
Auteur(s) : Van Esbroeck | De Meulemeester | Francken | Vandeput |
 

19.53K1371

06/04/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van diverse kieswetgeving teneinde de 
opkomstplicht af te schaffen.
Auteur(s) : Van Esbroeck | De Meulemeester | Francken | Vandeput |
 

20.53K1369

06/04/2011

Titel : Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de 
Grondwet teneinde de opkomstplicht af te schaffen.
Auteur(s) : Van Esbroeck | De Meulemeester | Francken | Vandeput |
 

21.53K1231

17/02/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 
2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, wat betreft het 
inschrijvingsbewijs.
Auteur(s) : Degroote | Smeyers | Van Esbroeck | Weyts | Uyttersprot |
 

22.53K1230

17/02/2011

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft het gelijkvormigheidsattest, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Auteur(s) : Degroote | Smeyers | Van Esbroeck | Weyts | Uyttersprot |
 

23.53K0967

13/12/2010

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de eedaflegging van 
politieraadsleden, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Auteur(s) : Weyts | Smeyers | Van Esbroeck | Degroote |
 

24.53K0410

18/10/2010

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de 
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Auteur(s) : Weyts | Jambon | Demol | Francken | Sminate | Van Esbroeck | Van Vaerenbergh |
 

25.53K0409

18/10/2010

Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de 
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Auteur(s) : Weyts | Jambon | Demol | Francken | Sminate | Van Esbroeck | Van Vaerenbergh |