Resolutie Vlaams buitenlands beleid

Door Jan Van Esbroeck op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Woensdag 10 januari werd er gestemd over het voorstel van resolutie betreffende de internationale strategie van Vlaanderen in Europa en de wereld. Als mede-indiener had Jan het voorrecht om deze resolutie tijdends de plenaire vergadering te verdedigen, waar deze naderhand ook unaniem werd goedgekeurd. Zijn tekst kan u hieronder integraal vinden.

 

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Collega’s, ik kom aan het spreekgestoelte staan, omdat dit toch een belangrijk voorstel van resolutie is. Veel andere resoluties, voorstellen van resoluties, conceptnota's en ontwerpen van decreet zijn natuurlijk ook belangrijk, maar dit is toch een zeer belangrijk en uniek werkstuk, dat we over de partijgrenzen heen hebben kunnen realiseren.

Ongeveer een jaar geleden keurden wij unaniem het eerste deel van deze resolutie goed. Dat toonde het belang en het draagvlak aan voor het Vlaamse buitenlandse beleid.

Het is een belangrijk voorstel van resolutie, dat om een verslag vraagt van alle buitenlandse werkbezoeken, zowel voor parlementsleden als voor ministers. Het is een voorstel van resolutie dat ervoor zorgde dat het Vlaams Parlement werk maakt van een visie, een strategie op het buitenlands beleid van Vlaanderen.

Met de aandacht voor de parlementaire diplomatie bewijst ons Vlaams Parlement dat we een effectieve rol willen spelen in en bijdragen aan het Vlaamse buitenlandse beleid.

Het belang van dit beleid is niet te onderschatten. Vlaanderen heeft, zoals jullie allemaal wel weten, een open economie. En het is dus zeer belangrijk dat onze belangen hier goed worden verdedigd. Het internationaal gebeuren heeft een steeds grotere impact op Vlaanderen, wat ons ook verplicht om hiervan op de hoogte te zijn en zo mee de richting ervan te kunnen bepalen.

De minister-president heeft al belangrijke stappen gezet: zo heeft hij onder andere al werk gemaakt van een voldragen Europavisie en heeft hij de verdere uitrol van ons Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken bewerkstelligd.

Als Vlaanderen spelen wij een actieve rol in het hele brexitverhaal. Natuurlijk was er ook de oproep van onze minister-president tot dialoog tussen Spanje en Catalonië, en dit na ons gezamenlijke initiatief in de vorm van een resolutie.

Daarnaast heeft ons Vlaams Parlement ondertussen de traditie opgebouwd een transparant parlement te zijn. We nodigen in onze commissie Buitenland regelmatig mensen uit van over de hele wereld om de situatie aldaar te komen toelichten. Zo hebben we al enkele ambassadeurs ontvangen vanuit verschillende landen om uitleg te komen geven over de situatie die zich in het betrokken land voordoet. De uitnodiging voor bijvoorbeeld de ambassadeur van Myanmar is wachtende op een antwoord. Ook de aanvraag om de Spaanse ambassadeur en de in Vlaanderen aanwezige president Carles Puigdemont te horen over de problematische situatie in Spanje in verband met politici en bewegers die in de gevangenis zitten, is momenteel in behandeling. Het is dan ook belangrijk dat, als we als parlement willen wegen op al deze dossiers, we goed moeten zijn ingelicht en op de hoogte moeten zijn.

Dames en heren, het onderhouden van contacten met onze vertegenwoordigers in het buitenland, de werking op het terrein en het inschatten van verschillende situaties zijn belangrijke inzichten die bijdragen tot het debat in de commissie, en die ons ook sterken in de overtuiging van het belang van een goed buitenlands netwerk.

Ik wens expliciet onze minister-president te bedanken voor zijn aanhoudende inzet en ambitie om het Vlaamse buitenlandse beleid te blijven agenderen en vorm te geven. Wij, als commissie, als Vlaams Parlement, blijven aandringen en op dezelfde nagel kloppen om eindelijk na meer dan twintig jaar de verouderde samenwerkingsakkoorden en de achterhaalde protocollijst te herzien zodat Vlaanderen de rol kan vervullen die het nodig heeft.

Collega’s, in deze 21e eeuw is het internationale en Europese gebeuren belangrijker dan ooit. Onze fractie steunt dit gezamenlijk initiatief om Vlaanderen en ons Vlaams Parlement internationaal nog duidelijker op de kaart te zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is