In tegenstelling tot Vlaanderen blijft Wallonië wapens leveren aan Saoedi-Arabië

Door Jan Van Esbroeck op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck (N-VA) volgt samen met hoofdindiener Karim Van Overmeire (N-VA) dit dossier op. Middels een resolutie geven de meerderheidspartijen een antwoord op de adviesvraag van de federale Kamer over een voorstel van resolutie rond het opschorten van alle handelsrelaties met Saoedi-Arabië, inclusief wapenleveringen.

Jan Van Esbroeck: “Het is opmerkelijk dat het Waals Parlement daarover geen advies wil geven. Vlaanderen doet dat wel en heeft van niemand lessen te krijgen op vlak van wapenexport en controle daarop, en dat in tegenstelling tot de socialisten in Wallonië. Misschien moeten de Vlaamse socialisten vooral hun broeders daar overtuigen?

Alleszins is het Vlaams beleid inzake wapenhandel nu reeds zeer duidelijk: er wordt nauwgezet geval per geval gekeken of een exportlicentie toelaatbaar op basis van een toetsing aan de criteria uit het Wapenhandeldecreet. Daarbovenop verwijzen wij in de resolutie naar de belangrijke goedkeuring van de Vlaamse Regering op 17 maart om het Wapenhandeldecreet van 2012 te wijzigen, waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om een algemeen beperkende maatregel uit te vaardigen tegen een bepaald land of een bepaalde eindgebruiker. We zien het de Waalse regering nog niet meteen doen. De uitvoer van militaire middelen uit Vlaanderen is overigens de facto zo goed als onbestaande.

Tenslotte stellen we aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de buitenlandse financiering van religieus extremisme bij wet te verbieden gezien de problematisch export van salafisme en wahhabisme uit Saoedi-Arabië naar het Westen, ook naar Vlaanderen en Brussel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is