Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Onroerend Erfgoed en Toerisme. Ik ben vast lid van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Brussel en de Vlaamse Rand leg ik me voornamelijk toe op het behoud van onze Vlaamse identiteit en taal.  Binnen de commissie Buitenland gaat mijn aandacht naar de internationale handel en naar de wapenhandel.

Hiernaast heb ik bijzondere belangstelling voor horeca en voor de lokale politiek. Ik ben gemeenteraadslid in Kalmthout..

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Voor meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11000&LANG=nl

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Voor gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer, klik hier: http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-mondelinge-vragen , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-schriftelijke-... , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-wetsvoorstellen .

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina, http://www.jan-vanesbroeck.be/stel-je-vraag

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron
1079 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een advies over het in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende voorstel van resolutie om het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien

van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
1126 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie

van Jean-Jacques De Gucht, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Jan Van Esbroeck
1080 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Joodse synagoge Kalmthout-Heide - Stand van zaken

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
85 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Toeristische promotie Vlaanderen - Inflightmagazines luchtvaartmaatschappijen

van Jan Van Esbroeck aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
47 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de levering van niet-vergunningsplichtige goederen aan Saoedi-Arabië

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
2686 (2015-2016)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de gevolgen voor de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) van de federale besparingsronde

van Caroline Gennez aan minister Geert Bourgeois
1772 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de gevolgen voor de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) van de federale besparingsronde

van Elisabeth Meuleman aan minister Geert Bourgeois
1763 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1828 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2