Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Onroerend Erfgoed en Toerisme. Ik ben vast lid van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Brussel en de Vlaamse Rand leg ik me voornamelijk toe op het behoud van onze Vlaamse identiteit en taal.  Binnen de commissie Buitenland gaat mijn aandacht naar de internationale handel en naar de wapenhandel.

Hiernaast heb ik bijzondere belangstelling voor horeca en voor de lokale politiek. Ik ben gemeenteraadslid in Kalmthout..

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Voor meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11000&LANG=nl

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Voor gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer, klik hier: http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-mondelinge-vragen , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-schriftelijke-... , http://www.jan-vanesbroeck.be/onderwerpen/kamer-2010-2014-wetsvoorstellen .

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina, http://www.jan-vanesbroeck.be/stel-je-vraag

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie ter aanvulling van de resolutie betreffende de internationale strategie van Vlaanderen in Europa en de wereld

van Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
1422 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het referendum over de onafhankelijkheid in Catalonië

van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Rik Daems, Joris Vandenbroucke en Wouter Vanbesien
1284 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de intrekking van de autonomie van Catalonië

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
328 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de situatie in Catalonië en de oproep tot dialoog

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
129 (2017-2018)

Vraag om uitleg over tegenstrijdige cijfers inzake de Belgische wapenexport naar Saoedi-Arabië

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
2171 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitholling van de rechtsstaat in Duitsland via het Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dat sociale media verplicht actief te censureren

van Tom Van Grieken aan minister Geert Bourgeois
775 (2017-2018)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de toetreding van België tot het internationaal verdrag over een verbod op kernwapens

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Karl Vanlouwe en Wouter Vanbesien
1305 (2017-2018) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2