Nieuws

Door Peter Luykx, Mark Demesmaeker, Jan Van Esbroeck op 20 september 2017, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

Spanje zet haar Guardia Civil in tegen de Catalaanse regering. De Spaanse militaire politie voert momenteel meerdere acties in verschillende Catalaanse ministeries, waaronder Financiën, Economie, Belastingen en Sociale Zaken. De Spaanse regering zet de facto het leger in om de Spaanse eenheid te …

Door Jan Van Esbroeck op 19 september 2017, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Slotwoord N-VA Internationaal op 19 september.   Eerst en vooral wil ik onze gastspreker Amadeu Altafaj hartelijk danken voor zijn heldere uitéénzetting en verduidelijking over de huidige situatie in Catalonië.   Ik was zelf aanwezig op de nationale feestdag van de Catalanen op 11 september. La …

Door Jan Van Esbroeck op 6 september 2017, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed en toerisme

Jan heeft gedurende deze legislatuur reeds herhaaldelijk vragen gesteld over de afhandeling van dit dossier (vraag  139 dd. 21 jan.2015 en  vraag 85 dd. 17 nov. 2017). De Vlaamse regering heeft nu een premie toegekend voor instandhoudingswerken en neemt hierdoor 40 % van de kosten voor haar rekening …